PROSJEKTLEDELSE

Framdriftsplan
Framdriftsplan

Riggplan1
Riggplan1

Crew1
Crew1

Framdriftsplan
Framdriftsplan

1/5

Prosjektbasert arbeid skiller seg fra normal driftsmetodikk for de fleste, siden et prosjekt som oftest har andre budskap og fokuselementer med en kort og konkret tidsfrist.

Vi har bred erfaring fra prosjektarbeid, med prosjektledelse på alt fra mindre eventer og konferanser til store kompliserte arrangementer med flere hundre mennesker i stab.

Ta kontakt for å høre hva vi kan tilføre til deres prosjektorganisasjon.