ONSTAGE 
Lyd - Lys - Scene

Telefon
+47 41 65 14 23

Kontakt oss:
onstage@onstage.no

Bli med på laget:
folk@onstage.no

ONSTAGE - Tromsø
Org nr.: 916 204 787

 

Telefon:
+47 90 85 10 23

Lager- / besøksadresse:
Kvaløyvegen 332,
9016 Tromsø
 

Postadresse:
Postboks 2221,
9268 Tromsø


Faktura:

fakturatromso@onstage.no

ONSTAGE - Finnsnes
Org nr.: 997 686 985

Telefon:
+47 41 65 14 23

Lager- / besøksadresse:
Sjøgata 3,
9300 Finnsnes
 

Postadresse:
Heggeveien 5,
9303 Silsand


Faktura:

fakturafinnsnes@onstage.no

© 2020 Onstage Tromsø AS

KONSEPTUTVIKLING

Et konsept er de overordnede visjonene, tankene og linjene for helhetstenkingen i et prosjekt. Konseptet forklarer sammenhengen mellom analyser, synspunkter og løsninger.
For hver idé eller prosjekt vi involveres i tilnærmer vi oss oppgaven med en konseptuell tankegang, vi mener dette effektiviserer og konkretiserer veien fram mot formidlingen av budskapet.

Om dere behøver bistand til formidling av et budskap eller kreative hoder for å videreutvikle en ide, så vil vår tverrfaglige erfaring bidra med utvikle av et godt konsept for dere.

facebook-logo-png-white-facebook-logo-pn
Logo_hvit_skrift_transBG.png